Våre politikere


Kandidater 2019


Kommunestyret

 • Sunde Gartnar/Sjukepleiar

 • Bernth-Harry Eliassen

  Valen Hovedtillitsvald

 • Vibeke Fredheim Røssland

  Rosendal Hovudtillitsvald Eg brenn for bustader for ungdom, heile stillingar og å styrka helsesøster- og psykologtenester i skulen.

 • Synnøve Solbakken

  synnove.solbakken@kvinnherad.kommune.no

  Kvinnherad - Utval for miljø og samferdsel

 • Nikolai Rørdal

  Husnes Student

 • Gretha Rød

  Husnes, Sivilarkitekt

 • Irene Nielsen-Sjo

  Sæbøvik Dagleg leiar Eg vil jobba mot privatisering av kommunale tjenester.


Styret

 • Leif Ove Mikkelsen

  Leiar for Kvinnherad Arbeiderparti

 • Sunde Gartnar/Sjukepleiar

 • Lars Kallevik

 • Tor Thorsen

 • Irene Nielsen-Sjo

  Sæbøvik Dagleg leiar Eg vil jobba mot privatisering av kommunale tjenester.

 • Lise Rørvik

 • Øyvind Ansgar Hardeland

 • Svein Hardeland

 • Tobias Selmer Broks

  Husnes, matroslærling

 • Vibeke Fredheim Røssland

  Rosendal Hovudtillitsvald Eg brenn for bustader for ungdom, heile stillingar og å styrka helsesøster- og psykologtenester i skulen.